Platform Techniek Salland & Uitzendbureau Salland

Werken in de techniek is werken aan onbegrensde mogelijkheden. Dat klinkt aantrekkelijk, maar toch kiezen te weinig jongeren voor een toekomst in deze sector. Daar brengen Platform Techniek Salland en Uitzendbureau Salland graag verandering in met Studentenpool Techniek Salland. “De meeste jongeren willen een bijbaan of vakantiewerk”, vertellen José Bakker en André Duteweert van respectievelijk het platform en uitzendbureau. “Waarom dan niet in de techniek? Via de studentenpool bieden wij een passende plek bij een technisch bedrijf, met hopelijk blijvende interesse in deze sector tot gevolg.

‘Hé Student – Kies voor een bijbaan in de techniek’

Het Platform Techniek Salland organiseert al vele jaren de Techniekdagen Onderwijs Salland, specifiek gericht op leerlingen tot vijftien jaar. “Bij jongeren boven die leeftijd zijn wij en de techniek grotendeels uit beeld en dat terwijl juist deze jongeren voor belangrijke keuzes staan waar het hun opleiding en latere werk betreft. Het ligt dus heel erg voor de hand om een goed vervolg aan de Techniekdagen te geven en dat geven wij nu vorm met de studentenpool. Zo hopen wij jongeren te enthousiasmeren voor techniek en technologie en talent te winnen voor de sector”

Positieve ervaring

Jongeren hebben allemaal wel beeld bij een bijbaan in de supermarkt of horeca. Wat een technisch bedrijf te bieden heeft, weten zij vaak niet. “Dan is de kans dat zij daarvoor kiezen natuurlijk klein. En zonder positieve ervaring in de techniek en technologie is de kans eveneens klein dat zij later voor een carrière in deze sector gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat jongeren echt wel voor techniek en technologie te interesseren zijn. Techniek valt per slot van rekening steeds meer samen met automatisering en juist op dat snijvlak zien wij jongeren op hun plek.”

Technische bedrijven

Feit blijft dat de technische sector op dit moment maar moeilijk aan goed personeel kan komen. “In Salland pakken wij zo’n groot probleem samen op. De studentenpool kan nu al op de support van achttien technische bedrijven rekenen, maar meer bedrijven zijn natuurlijk welkom om aan te sluiten. Wij hebben de bedrijven opgeroepen creatief en wendbaar in hun aanbod te zijn. Zo zien de lesroosters van studenten er tegenwoordig anders uit dan vroeger. Zij zijn vaak een dagdeel vrij en willen dan werken. Ook is het belangrijk dat zij voor een positieve ervaring niet de rotklussen, maar vooral het leuke werk aangeboden krijgen.”

Centrale aanpak

Om de studentenpool onder de aandacht van jongeren te brengen, worden ook jongeren ingezet voor de promotie en het onderhoud van de website. “De website vormt een centrale plek  voor het aanbod van vacatures. Ook delen wij er nieuwe activiteiten en interviews met jongeren over hun ervaring in de techniek en technologie. De bedrijven presenteren zich met een kort filmpje. Naast de website en promotie verzorgen wij ook alle dienstverlening en loonbetaling op één centrale plek. Dat brengt rust voor zowel de jongeren als de bedrijven.”

Gezamenlijk belang

Het Platform Techniek Salland en Uitzendbureau Salland trappen dit project eind augustus tijdens Stöppelhaene af. Het vertrouwen bij de achttien bedrijven is groot. Bedrijven die het zelf al prima voor elkaar hebben, maar zich onder het mom ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’, graag inzetten voor het grote belang van de sector. “Bovendien laten wij zo in gezamenlijkheid zien wat wij als regio te bieden hebben en weten wij jongeren met een voor de arbeidsmarkt interessant cv wellicht als inwoner en werknemer van ons mooie Salland te behouden.

Samen winst voor Salland!

UITZENDBUREAU SALLAND 
Boeierstraat 9, 8102 HS Raalte
T 0572 – 354050
E info@uitzendbureausalland.nl
UITZENDBUREAUSALLAND.NL

PLATFORM TECHNIEK SALLAND
Postbus 188, 8100 AD Raalte
T 06 – 12 75 65 98
E info@platformtechnieksalland.nl
PLATFORMTECHNIEKSALLAND.NL

Dit bericht verscheen eerder in de Raalte Koerier