Proactief meedenken kenmerkt samenwerking RC Panels en Uitzendbureau Salland

RC Panels uit Lemelerveld is een jong bedrijf dat na een succesvolle opstartfase wenst uit te groeien tot een solide bedrijf gespecialiseerd in duurzame gevels waarmee bestaande woningen in één dag energieneutraal te maken zijn. Om tot een vaste kern goed personeel met een betrokken flexibele schil te komen, werd de samenwerking gezocht met Uitzendbureau Salland. “Dankzij de goede communicatie en het optimale meedenken van twee kanten weten wij goede uitzendkrachten aan ons te binden”, zegt Dick Hulsman, operational manager van RC Panels.

Afgelopen januari startte RC Panels de productie in Lemelerveld om vervolgens vanaf april mensen via Uitzendbureau Salland te laten instromen. “Wij wilden eerst de processen goed onder de knie hebben om als enige leverancier in ons land goede producten te leveren aan bouwbedrijven die in opdracht van woningcoöperaties bestaande woningen duurzaam renoveren”, licht Hulsman toe. Nog altijd is RC Panel groeiende, al hadden zij in september te maken met een korte stilte voor de storm. “Door met uitzendkrachten te werken, bleken wij heel flexibel in het afschalen en weer opschalen als wij het later dit jaar heel druk krijgen.” RC Panels is goed te spreken over de mensen die door Uitzendbureau Salland worden voorgedragen.

Positieve continuïteit

Door optimaal mee te denken, weet RC Panels uitzendkrachten aan zich te binnen. “Zo kwam er een uitstekende kracht op gesprek die niet geschikt bleek voor de productie, maar wel op z’n plek was binnen ons bedrijfsbureau”, vertelt Hulsman. “Het laat zien dat wij goede krachten liever niet laten gaan, maar als er even niet voldoende werk is of de termijn afloopt, is het soms niet anders. Dan helpen wij graag bij het vinden van een tijdelijke plek bij een andere organisatie of geven tijdig een seintje aan het uitzendbureau, zodat zij voor de korte termijn een andere opdracht kunnen bieden.” Deze betrokken manier van werken creëert een onderlinge verbondenheid, wat positief is voor de continuïteit van zowel het bedrijf als het uitzendbureau én de uitzendkracht.

Goede match

Uitzendbureau Salland wil meer zijn dan alleen de leverancier van extra handen en werkt dus graag met bedrijven samen. “Vooraf zijn zij hier geweest om te kijken wat wij doen”, licht Hulsman toe. “Het maakt dat zij heel goed in staat zijn mee te denken in onze personele uitdagingen.” Binnen Uitzendbureau Salland is Annemarie Roeterdink vaste contactpersoon van RC Panels. Zij mag dan verantwoordelijk zijn voor uitzendwerk op het gebied van Productie & Dienstverlening, samen met haar collega’s van Transport & Logistiek en Bouw & Techniek weet zij wat er in de volle breedte speelt. “Zo brengen mijn collega’s mensen bij mij onder de aandacht die mogelijk op hun plek zijn bij één van mijn bedrijven.” De mensen die Uitzendbureau Salland bij RC Panels voordraagt, passen eigenlijk altijd. “Als ik ter afsluiting van het kennismakingsgesprek de productie laat zien, geven mensen vaak zelf al aan welke plek ze aanspreekt. Als dat ook mijn gedachte is, weet ik dat er wederom sprake is van een goede match.”

Dit artikel verscheen eerder in de Raalte Koerier van oktober.