Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Uitzendbureau Salland zijn van toepassing op alle diensten van Uitzendbureau Salland, tenzij anders is overeengekomen of bevestigd. Deze voorwaarden zijn mede gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Uitzendbureau Salland is aangesloten bij de NBBU.

Download de Algemene Voorwaarden als PDF.