De Salland Groep geeft antwoord op personele vraagstukken

Misschien is het niet de meest originele naam, maar wel één die precies de lading dekt. Want niet alleen de mensen, maar ook de manier van werken, het omgaan met opdrachtgevers en het nakomen van afspraken zijn ‘des Sallands’. De Salland Groep is flink op weg om een belangrijke partij te worden in de regio, op het gebied van personeelsvraagstukken: uitzenden, detacheren, payroll, opleiden, advies en recruitment.

Sallanders

“Je zou ons een totaalaanbieder op het gebied van personeelsdiensten kunnen noemen”, vertellen eigenaren Jan van Heun en André Duteweert.” Wie het duo wel eens heeft gesproken, proeft de beleving en de bevlogenheid. Je hebt meteen het idee dat je aan het goede adres bent. Met de Salland Groep haal je namelijk zowel een intermediair, gesprekspartner als adviseur in huis. En een partij die met de Sallandse mentaliteit in de rugzak personeelszaken efficiënt en vakkundig afhandelt. Geen vage adviezen of dikke rapporten, nee gewoon een gedegen voorstel met efficiënte en haalbare oplossingen.

“We zoeken het vertrouwen van onze opdrachtgevers, want dat is wel een voorwaarde als het gaat om bedrijfsgevoelige zaken zoals personeel. Maar als dat er eenmaal is, bereiken we resultaten waarmee we onze opdrachtgevers echt verder helpen.”

Meer dan een uitzendbureau

Van Heun en Duteweert illustreren de meerwaarde van de Salland Groep met een mooi voorbeeld. “We schoven onlangs aan bij een bedrijf waar we met regelmaat uitzendkrachten plaatsen. In het gesprek met de eigenaar kwam er een ‘personeelsissue’ op tafel. Hij en een ‘oudgediende van het eerste uur’ waren na ruim twintig jaar uitgekeken op elkaar, maar het wederzijdse respect blokkeerde een goede oplossing om uit elkaar te gaan.”

Toegang tot de arbeidsmarkt

Net zo goed als de Salland Groep een intermediair is voor het bedrijfsleven wil het deze rol ook vervullen voor alle werkzoekenden uit de regio. “Voor mensen die willen werken, met name in transport en logistiek, bouw, techniek en productie liggen er momenteel veel kansen. Wie van plan is helemaal te switchen, kunnen we helpen met een individueel advies en opleidings- en begeleidingstraject.”

Salland Groep analyseerde het probleem, legde de vinger op de zere plek, ging met beiden in gesprek en kwam binnen afzienbare tijd met een oplossing die de relatie tussen de twee goed zou houden. “We hebben de medewerker uitgelegd dat uit elkaar gaan, hoe moeilijk ook, beter is voor beide partijen. En dat er voor hem nog volop mogelijkheden zouden zijn. Wij hebben voor hem een baan gevonden in een hele andere branche. Inmiddels is hij overgestapt naar deze job met een jaarcontract waar hij helemaal op zijn plek zit. Deze combinatie van personeelsadvies met uitzendfaciliteiten geeft ons de mogelijkheid om niet alleen een aanbeveling te doen, maar er ook daadwerkelijk actie op te ondernemen. Daarom zijn we een Groep, een volwaardige gesprekspartner en dus niet alleen maar een uitzendbureau.”

Respect voor personeel

De eigenaren van de Salland Groep begrijpen dat een bedrijf dit soort personele uitdagingen liever zelf oplost, maar het is vaak heel goed om externe hulp in te schakelen. “Ondernemers die ons vragen, zijn altijd werkgevers met respect voor het personeel. Zij willen het beste voor hun mensen. En zij begrijpen dat een onafhankelijke, deskundige blik van buitenaf vaak de oplossing is. Een gespecialiseerde partij die buiten de emoties staat en daarom met een oplossing kan komen waar je als werkgever waarschijnlijk nooit aan had gedacht.”

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan de Salland Groep ook veel betekenen. “In samenspraak met de gemeente en het UWV zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om deze mensen op weg te helpen naar betaald werk.”